Utiliteitsbouw

Op het gebied van utiliteitsbouw heeft BMV in de afgelopen decennia veel projecten succesvol afgerond. Deze waren zeer uiteenlopend van aard en betreffen kantoren, diverse bedrijfsruimten, winkels, overheids-, zorg- en onderwijsinstellingen, sportaccommodaties en projecten van recreatieve aard. Combinaties van functies zoals wonen, werken, zorg, onderwijs, sport, cultuur en recreatie treden hierbij evenals de combinatie van nieuwbouw en renovatie vaak op.

BMV organiseert, coördineert en realiseert de totstandkoming van elke gewenste huisvesting op integrale, veilige, efficiënte en flexibele wijze. Wij doen dit met respect voor de locatie, omgeving en het milieu binnen de gestelde termijn, regelgeving, aanvullende eisen/wensen en middels onze scherpe kostenbewaking binnen het gestelde budget.

Multifunctionele gebouwen

De behoefte aan Multifunctionele huisvestingen neemt in Nederland toe. Instellingen worden flexibeler en moeten voortdurend reageren op de eisen van de tijd. Wij hebben veel kennis en ervaring opgedaan met het realiseren van huisvesting voor functievermengingen van onder meer onderwijs, zorg, welzijn alsook uiteenlopende maatschappelijke en commerciële gebruiksdoeleinden.  Een tot de verbeelding sprekend project hiervan is de MFA Midden in Veldhoven, welke 10 verschillende gebruikersgroepen binnen een grootschalig complex huisvest.

HighTech

Zuidoost-Brabant staat bekend om zijn Brainport. Een ‘HighTech’-omgeving van hoogwaardige industrie met aandacht voor design.

BMV is gespecialiseerd in het creëren van oplossingen voor uitdagende opdrachten. In een vroeg stadium denken wij met de planvorming mee, waarbij in het ontwerp rekening gehouden wordt met de eisen voor stof (cleanrooms), trilling, vlakheid en logistiek. Een aantal door ons gerealiseerde projecten, zijn de grootschalige ‘HighTech’ bedrijfscomplexen voor onder andere ASML in Veldhoven.

ASML Cleanrooms 5B-5H, Veldhoven

Op de ASML Campus in Veldhoven is in navolging van de gebouwen 5B/C (2009) en 5D (2012) het nieuwe hightech-gebouw 5H gerealiseerd. Gebouw 5H bestaat…

Bekijk project

ASML Kantoren 6A-6J, Veldhoven

De kantoorgebouwen zijn bovenop de Cleanroom gebouwen ASML 5C/D/H gesitueerd. Ze vormen een compleet nieuwe 'bovenstad' , met een eigen daktuin waarin de werknemers kunnen ontspannen. Via de centrale…

Bekijk project

ASML Stallinggarage P2, Veldhoven

De langste parkeergarage van Nederland heeft een eenvoudige structuur: een 626 m lang lint over 4 lagen. Toegang voor auto's is een helixvormige hellingbaan op…

Bekijk project

Artisport, Veldhoven

Nieuwbouw sportcentrum Artisport Veldhoven

Bekijk project

CJG Heuvelland, Gulpen

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heuvelland biedt onderdak aan BS De Triangel, SBO Bernardus, peuterspeelzaal De Slotmuisjes, kinderopvang Hupsakee!, buitenschoolse opvang de Tovertuin en…

Bekijk project

Projectontwikkeling

Eigen en participerende ontwikkeling voor woningen en Utiliteit.

Lees meer

Woningbouw

Individueel herkenbare woningen die een samenhangend geheel vormen.

Lees meer

Utiliteitsbouw

Kantoren, bedrijfsruimten, winkels, overheids-, zorg en onderwijsinstellingen.

Lees meer

Bouwservice

Kleine werken en onderhoud, particuliere bouw en 24-uurs service klachtenonderhoud.

Lees meer