MVO

Duurzaamheid

Het milieu is in de bouw een belangrijk thema. Bouwafval, emissie naar lucht, bodem en water, grond-, grondstoffen- en energiegebruik hebben een groot effect op het milieu en vaak ook op onze gezondheid. De bouw heeft daarmee een grote impact op duurzaamheid binnen onze maatschappij.

De grootste stap in het verduurzamen van het bouwproces is een goed ontwerp. Een duurzaam gebouw is energiezuinig, heeft een lange levensduur en is flexibel inzetbaar. Dit vraagt om nieuwe ontwerpmethodes in de bouw. Bijvoorbeeld door demontabel te ontwerpen en uitsluitend materialen toe te passen die uit zuivere, herbruikbare stoffen bestaan. Ook een goede samenwerking in het bouwproces is erg belangrijk, het leidt tot steeds minder faalkosten. Andere speerpunten zijn klant- en marktgericht bouwen en het zorgvuldig invullen van een effectief ruimtegebruik van de beschikbare bouwlocaties.

Energieneutraal

Daarnaast moeten gebouwen zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Daarom is het nieuwe kantoor van BMV natuurlijk voorzien van de nieuwste technieken zoals bodemwarmtepompen, PV-panelen,  LED-verlichting en daarmee niet alleen zeer comfortabel maar ook compleet energieneutraal. Voor de energie ten behoeve van onze werf en projecten maken we vanzelfsprekend gebruik van duurzame energie.

In diverse bouwteamverbanden overtuigen we onze opdrachtgevers en afnemers van de voordelen van duurzame oplossingen. Door het gericht inkopen van duurzame bouwmaterialen en diensten bevorderen we de verduurzaming in de complete keten. Evenals natuurlijk door gescheiden afvalinzameling. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in het gebruik van fietskoeriers voor onze dagelijkse post en het regelmatig elektrisch laten bezorgen door diverse leveranciers.

Ook het elektrisch rijden binnen BMV wordt gestimuleerd. Onze parkeerplaatsen zijn daarom voorzien van de nodige oplaadpunten. Voor de E-bikes is de stalling van elektriciteit voorzien. Immers als het kan, dan bezoeken wij onze lokale klanten natuurlijk het liefste met de fiets! 

Veiligheid

Door het toepassen van veiligheidscertificeringen en door onze leidinggevenden het goede voorbeeld te laten geven, streven wij naar een gezonde en veilige werkomgeving. Langdurige uitval door ziekte of ongelukken wordt voorkomen door het inzetten van nieuwe, minder arbeidsintensieve technieken en een actief veiligheidsbeleid. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook als het om maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat, kijken we verder dan onze eigen bedrijfsactiviteiten. Zo zijn wij sponsor bij diverse lokale sportclubs en verenigingen. Daarnaast vinden wij praktijkbeleving van de bouw belangrijk, zodat we voor de schooljeugd project-excursies of doe-middagen op onze werf organiseren.

Door het creëren van leerbanen zorgen we voor een nieuwe instroom van jongeren die kiezen voor deze mooie techniekrichting.

Projectontwikkeling

Eigen en participerende ontwikkeling voor woningen en Utiliteit.

Lees meer

Woningbouw

Individueel herkenbare woningen die een samenhangend geheel vormen.

Lees meer

Utiliteitsbouw

Kantoren, bedrijfsruimten, winkels, overheids-, zorg en onderwijsinstellingen.

Lees meer

Bouwservice

Kleine werken en onderhoud, particuliere bouw en 24-uurs service klachtenonderhoud.

Lees meer