IKC Campus aan De Lanen, Rosmalen

Omschrijving

De nieuwbouw van het Kindcentrum zal onderdeel uitmaken van het centrum van De Groote Wielen in Rosmalen. Het komt te liggen in het park tussen de te ontwikkelen buurten ‘Tuinenrijk’ en ‘De Vesting’. Het gebouw omvat circa 4.000 m² met daarin een basisschool (voor 500 leerlingen), een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en een gymzaal.

Campus aan De Lanen wordt een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) waarbij tenminste aan de Frisse Scholen Klasse B zal worden voldaan.

De houten constructie van de gebouwen en de transparantie maken connectie met de groene omgeving met aan beide zijden ruimte voor speelpleinen en groen. Om de bebouwing heen wordt ruimte ingericht voor bewegen, een moestuin en fietsenstallingen voor kinderen en medewerkers.

Locatie:
Rosmalen
Opdrachtgever:
Stichting Signum
Segment:
Zorg, Overheid en Onderwijs

Projectontwikkeling

Eigen en participerende ontwikkeling voor woningen en Utiliteit.

Lees meer

Woningbouw

Individueel herkenbare woningen die een samenhangend geheel vormen.

Lees meer

Utiliteitsbouw

Kantoren, bedrijfsruimten, winkels, overheids-, zorg en onderwijsinstellingen.

Lees meer

Bouwservice

Kleine werken en onderhoud, particuliere bouw en 24-uurs service klachtenonderhoud.

Lees meer