MFA Hapert

Omschrijving

Op 7 mei ondertekenden gemeente Bladel en BMV de overeenkomst waarmee BMV de opdracht krijgt om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te gaan bouwen.

De nieuwe MFA Hapert wordt gerealiseerd  in de kern van Hapert. Het plangebied omvat de huidige kerk, de pastorie, de pastoorswoning, de Marnixschool, basisschool het Palet en de sporthal. Om de realisatie van de MFA hapert mogelijk te maken wordt de pastoorswoning en de Marnixschool gesloopt. Vervolgens wordt de nieuwbouw MFA Hapert gerealiseerd en de aansluiting gemaakt tussen de MFA en de sporthal. Deels gelijktijdig met de realisatie van het MFA zal het terrein gefaseerd ingericht worden.

BMV zal de eerste maanden gaan gebruiken om het ontwerp VO+ verder uit te werken om tot een uitvoeringsgereed ontwerp te komen. Gedurende deze periode zullen de sloopwerkzaamheden in gang worden gezet en zal een aanvang worden genomen met de bouwplaatsinrichting. Start van de bouwwerkzaamheden staat nu gepland voor medio oktober 2020.
Tarra architectuur & stedenbouw tekende voor visie en ontwerp. De verdere uitwerking van het project is in handen van geWOON architecten en CK2 adviesburo voor bouwconstructies.

Locatie:
Hapert
Opdrachtgever:
Gemeente Bladel
Segment:
Zorg, Overheid en Onderwijs, Sport en Recreatie
Oplevering:
2022

Projectontwikkeling

Eigen en participerende ontwikkeling voor woningen en Utiliteit.

Lees meer

Woningbouw

Individueel herkenbare woningen die een samenhangend geheel vormen.

Lees meer

Utiliteitsbouw

Kantoren, bedrijfsruimten, winkels, overheids-, zorg en onderwijsinstellingen.

Lees meer

Bouwservice

Kleine werken en onderhoud, particuliere bouw en 24-uurs service klachtenonderhoud.

Lees meer