Start Hotel de Bergen

16 oktober 2017

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van Hotel de Bergen zijn gestart.

Inmiddels zijn de eerste funderingspalen aangebracht.

[Project Hotel de Bergen]