Sint start bouw 39 woningen Huysackers

05 december 2018

Onder deskundige begeleiding van de Sint en zijn Hulppieten is gestart met de eerste werkzaamheden voor de bouw van 39 huurwoningen op project Huysackers in Veldhoven.

Omdat de woningen duurzaam worden uitgevoerd zal het oppassen zijn voor de Pieten, immers de PV-panelen op het dak kunnen glad zijn. Daarentegen zijn er geen schoorstenen meer waar de Pieten doorheen hoeven.

[Projectpagina]